Descripció

Olives amb pinyol

Categoria extra

Pes net: 220 grs.